Specializovaný prodej vzduchotechniky a ventilátorů

Ventilátory a jejich rozdíly

Rrozdíly mezi axiálními a radiálními ventilátory pro Vás zde uvádíme jednoduché srovnání těchto dvou základních řad ventilátorů.

Axiální (osové) ventilátory

U axiálních ventilátorů (jinak také nazývané osové) proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Maximální délky odtahu se u těchto ventilátorů pohybují v těchto relacích:

  • max. délka odtahu 3 m pro axiální ventilátory o průměru 100 mm
  • max. délka odtahu 5 m pro axiální ventilátory o průměru 120 mm
  • max. délka odtahu 8 m pro axiální ventilátory o průměru 150 mm

Radiální (odstředivé) ventilátory

U radiálních ventilátorů (jinak také nazývané odstředivé) proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívají se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak. Patří sem i semiradiální systém, což je přechod mezi radiálním a axiálním systémem. Vzduch proudí do ventilátoru v axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°. Výhodou semiradiálního systému jsou menší zástavbové rozměry.

  • Maximální délka odtahu se u těchto ventilátorů pohybuje od 13 m do 36 m.
©2018 Ventilátor od specialisty na ventilátory a vzduchotechniku Palmat s.r.o.