Specializovaný prodej vzduchotechniky a ventilátorů

Laický popis zapojení ventilátoru Vents s časovým spínačem

Zapojení ventilátoru s časovým doběhem - Varianta A

Ventilátor má 3 svorky, na dvě svorky se zapojí trvale 230V - nula a fáze (bez vypinače), třetí svorka pro časový spinač slouží pro krátký impuls fáze ( na 3 svorce nesmí být zapojena fáze natrvalo ). Pokud chci zapnout ventilátor, krátkým stiskem tlačítka přivedu na krátkou dobu fázi na svorku časového spinače, ventilátor se rozeběhne a časový spinač začne odpočítavat čas, který je na něm nastaven. Používají se tlačítka jako jsou na chodbách panelových domů k ovládání osvětlení.

Zapojení ventilátoru s časovým doběhem se světlem - Varianta B

Druhá možnost zapojení je že, svorku časového spinače spojím se svorkou která zapíná osvětlení v koupelně (WC). Pokud zvolíte toto zapojení a rozsvítíte světlo, ventilátor se rozeběhne současně s osvětlením. Pokud světlo zhasnu ventilátor stále běží a zhasnutím se začíná odpočítávat čas, který je nastaven na časovém spinači ventilátoru. Po uplynutí nastaveného času ventilátor vypne.

©2018 Ventilátor od specialisty na ventilátory a vzduchotechniku Palmat s.r.o.